HOLMENS GLAS

Holmens Glas erbjuder sedan 1997 tjänster inom glasentreprenader och glasmästeri. Vi startade i liten skala och har succesivt utvecklat vår verksamhet för att möta ökade krav och efterfrågan. I dag utför våra elva fasta medarbetare små och stora projekt för byggföretag i Göteborg med omnejd och vi har ytterligare ett antal glastekniker knuta till vår organisation. Vid större projekt kan vi alltid erbjuda arbetsledning på plats hos dig som kund.

Aluminiumglas, entreprenad och glasmästeri för företag

Glasmasteri Verkstad

Speciallösningar för privatpersoner

Glasentreprenader Kontor